Stoppa kravet på hyreshöjningar!

BREVET | Berit Bornecrantz Dias

Århundradets backlash, systemskiftet med privatiseringar, utförsäljningar och vinster i välfärden, inleddes för 33 år sedan. Arbetarrörelsen, eller vänstern, har varit som förlamad. En liten ljusning blev det när partiledare Nooshi Dadgostar (V) avsatte dåvarande statsminister Stefan Löfvén (S) för att förhindra marknadshyror. S hade glidit för långt till höger. Vi vill ju inte att arbetarrörelsen ska somna in.

Bostaden, en grundläggande mänsklig rättighet, har tyvärr blivit ett spekulationsobjekt och ett sätt att göra “bostadskarriär”. Situationen för hyresgäster är alltmer prekär.
I Tora Törnqvists Rätten till bostad i svensk lag (2014, Juridiska fakulteten, LU) står att kommunen, via Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, ska tillse att det finns en tillräcklig mängd bostäder. Men, hur tolkas idag “tillräcklig mängd bostäder”?
Jo, mängden måste understiga efterfrågan för att hålla fastighetsmarknaden “het”. Det handlar bara om fastighetsägares vinst. Efter systemskiftet tvingas kommunen göra vinst på bekostnad av det mänskliga. Det är oacceptabelt. Vi kan inte fortsätta acceptera brott mot våra gemensamma principer om de mänskliga rättigheterna.

Hyrorna förhandlas av Hyresgästföreningen med hjälp av Hyreslagen och Hyresförhandlingslagen, under de internationella konventionerna. De anger statens skyldighet att tillse att det finns bostäder till rimliga priser, alltså stick i stäv mot vårt vinstmaximerande system.
Tidigare bedrevs de kommunala bostadsbolagen utan vinstintresse, vilket gav en möjlighet till låg hyresnivå och subventionerade hyror. Nu drivs de kommunala bostadsbolagen marknadsliberalt, även om staten ska tillse att standarden på bostäderna upprätthålls. Bostadsförvaltningslagen ålägger hyresvärden att hålla en god standard. Hyresnämnden ska annars ingripa. De har författat en lurig lag eftersom det betyder att fastighetsägare kunnat sätta i system att höja standarden för att kräva chockhyreshöjningar i Hyresnämnden.

Vi måste ändra Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag från 2011. Den fråntog de kommunala bostadsaktiebolagen möjligheten att bygga så kallat socialt boende. I och för sig är det en bluff att påstå att allmännytta handlat om att bygga socialt boende, för den svenska allmännyttan har alltid varit till för alla. Saken är i stället att vi tidigare haft en annan målsättning med vårt system, nämligen jämlikhet. Idag är målsättningen den motsatta och klyftorna har ökat kolossalt.
De privata fastighetsägare som tilläts köpa allmännyttiga bolag var många under högerregeringarna Bildt och Reinfeldt. De har grävt guld. De privata bolagen har drivit upp hyrorna för allmännyttan. I årets förhandlingar kräver de mellan 9 och 12 procent. De allmännyttiga bolagen i Göteborg kräver 6,95 procent. Det är i högsta grad oförskämt.

Hyrorna strandade för allmännyttan vid 20 procent över fyra år. Nyligen ändrades reglerna så att Hyresgästföreningen bara kan förhandla i tre månader innan förhandlingarna får brytas och ärendet hamna i Hyreskommittén, dvs för avgörande i Hyresnämnden där fastighetsägare nästan alltid vinner.
Vi måste ändra på systemet. Vi måste ta tag i samhällets kärnfrågor, kämpa hårt för att stoppa denna dödssynd som hemska krafter drivit i 33 år.
Du kan skriva under protestlistan mot de kommunägda bostadsbolagen i Göteborg här: Framtiden AB: backa från era orimliga hyreskrav!

Du behövs! Tack på förhand för att du skriver på i solidaritet!


BILD Hyresgästföreningen