”Storbankerna går visst att förstatliga!”

Åke Paulsson reagerade på Johan Lönnroths debattartikel i Internationalen vecka 5 och menar att det är både nödvändigt och möjligt för staten att ta kontroll över bankerna.

DEBATT | Åke Paulsson

Johan Lönnroth skriver:
”Men tanken på socialism i ett land borde vara död nu i den globala kapitalmaktens tid. Att förstatliga de svenska storbankerna är exempelvis inte möjligt. Inte bara för att Nordeas huvudkontor ligger i Finland. Utan för att storbankerna är genuint gränslösa. Svenska staten har inte den makt som behövs för att ta över dom.”
Det finns mycket att invända kring dessa tankegångar, men det blir bara ”dålig stämning” om jag gör det. Dock är det så att faktamässigt är det fel.
Sverige var inte för så länge sedan världens mest jämlika land ekonomiskt sett. Idag är vi elfte mest ojämlika land. Förmögenheterna skapades med det som de gamla ekonomerna kallade ”oförtjänta pengar”, eller arbetsfria inkomster, eller spekulationsvinster. Förmögenheterna kom inte från tillskansat mervärde – nej de var i runda svängar mervärdesfria – de kom inte från den reella ekonomin.

Under coronapandemiåret 2020 ökade penningmängden med 19,3 procent. Mellan 1999 och 2021 ökade penningmängden med 8 procent årligen i genomsnitt. Inflationen var 1,2 procent. BNP-tillväxten var 2019 2procent, 2020 minus 2,8 procent och 2021 5,1 procent. Mellanskillnaden gick till köp av fastigheter och ”finansiella instrument” med konsekvensen att det blev fler miljardärer. Kapitalinkomsterna blev 342 miljarder varav 65 procent av detta gick till den rikaste en procentenhet av den svenska befolkningen. Det blev 14 fler miljardärer per månad det året.
70 procent av bankernas inkomster kommer från utlåning till fastighetsköp. 1 procent av penningmängden i Sverige står Riksbanken för i form av sedlar och mynt. 99 procent skapar bankerna själva från tomma intet när de beviljar lån.

Prognosen för i år talar om att bankernas vinster ska bli 200 miljarder. Det är 20 000 per innevånare i Sverige eller ca 40 000 per skattskyldig. Detta trots att bankernas utlåning nu sjunkit med 13 procent (på grund av ”dåliga” tider och färre beviljade fastighetslån), men räntehöjningar på lånen har ökat med stöd av skrönan om att inlånings-kostnaden har ökat. Det finns ingen ökad kostnad för lån som skapats från tomma intet!
I Italien har högerkoalitionen föreslagit en tillfällig bankskatt på 40 procent och i Sverige har sosseoppositionen förslagit en skatt på 20procent. Så ingrepp är möjliga!
Vidare har ett utspel från sossarna gjorts om att SBAB borde kunna användas för att få ned bolånekostnaden. Det är naturligtvis bara ett utspel och inte en del av en genomtänkt strategi.

Men med en folklig mobilisering borde SBAB kunna omvandlas till ett finansieringsinstitut utan avkastningskrav med en fast och låg ränta. 1 procent ränta täcker SBAB:s kostnader för löner, lokaler, mm med lite marginal. Med volymökning minskar också kostnaderna ytterligare
Med en fast ränta på 1 procent på bostadslånen behövs ingen marknadsföring. Bankerna kommer med lite sikt förlora 70 procent av sin omsättning! Vanligt folks bostadskostnader kommer att sjunka rejält.
Men kanske främsta resultatet av detta är att få ”vanligt folk” att inse att mobilisering kan förändra livsvillkoren. Bankernas makt kommer naturligtvis att minska om upp till 70 procent av omsättningen försvinner. Och de kan bli lätt att köpa upp om staten bestämmer sig för att ta kontrollen över bankerna.
Vad skulle inte SBAB kunna göra med de vinster de trots allt kommer att göra? Finansiera bostadsprojekt som gör det möjligt för ungdomar att flytta hemifrån?


Johan Lönnroth svarar:

Jag är helt överens om att stärka SBAB så att de på allvar kan utmana de fyra storbankernas oligopol i Sverige. Det var något Vänsterpartiet redan på 1990-talet, då jag var ekonomisk-politisk talesperson, motionerade om i riksdagen.

Storbankerna bör beskattas hårdare. Och de bör regleras hårdare i både EU och globalt (via BIS). Men från den dag riksdagens finansutskott skulle börja plita på ett betänkande om att förstatliga någon av de privatägda storbankerna skulle deras tillgångar snabbt lämna Sverige.

Johan Lönnroth