Taiwan har rätt till självbestämmande!

▶ Den lilla ön är i behov av ett ökat politiskt/diplomatiskt stöd
▶ I denna imperialistiska konflikt bör vi varken stödja USA eller Kina
▶ Olyckligt att den svenska regeringen har allierat sig med USA

DEBATT | Anders Karlsson

Efter Taiwans presidentval 13 januari där den för Kina mest misshagliga kandidaten segrade har regimen i Peking ytterligare trappat upp sina verbala utfall och militära hot/operationer mot denna lilla ö – stort som Jämtland med 23,6 miljoner invånare. Dagligen går dånande kinesiska stridsflyg in i Taiwans luftrum, samtidigt som ett stort antal av dess militära fartyg hotfullt patrullerar runt ön. Kinas nuvarande diktator Xi Jinping har svurit att återta Taiwan – och om nödvändigt med våld. Det Kina utsätter det taiwanesiska folket för kan inte rubriceras som något annat än psykisk terror.

Men har inte Kina någon fog för sina anspråk? Är inte Taiwan en naturlig del av det kinesiska riket? Under1600-talet började en inflyttning till Taiwan av migranter från sydöstra Kina. Ön kom sedan, efter endast några decenniers långt nederländskt kolonialt mellanspel, att från 1683 inkorporeras i den kinesiska statsbildningen. Åren 1895 – 1945 ockuperades Taiwan av Japan, varefter det återgick till Kina. Efter att Maos bondearmé 1949 tagit makten blev Taiwan tillflyktsort för Chiang Kai-sheks nationaliststyrkor – tillsammans med en söndervittrad statsapparat. Totalt handlade det om ungefär två miljoner människor, till en ö där befolkningen då uppgick till sex miljoner. Under den japanska ockupationen växte det fram en självständighetsrörelse vilken inte heller såg på Chiangs från 1945 nya kinesiska styre med blida ögon. Det hela kulminerade i ett uppror under februari-maj 1947 där regimen med fasansfullt brutala metoder likviderade tiotusentals självständighetsivrare.

LÄS OCKSÅ Valet i Taiwan

Under Chiang Kai-sheks ledning kom Taiwan att utvecklas till en enpartidiktatur med militära undantagslagar. Landet kom dock under 1980-talet att inleda en påtaglig demokratisering, samtidigt som kapitalismen återupprättades i Kina under ett ograverat hårt auktoritärt styre. Den starkaste oppositionskraften, det liberala Demokratiska progressiva partiet (DPP), tilläts 1986 att verka fritt, året därpå hävdes de militära undantagslagarna och en fri fackföreningsrörelse såg senare dagens ljus. År 1992 hölls de första allmänna valen till den lagstiftande församlingen. Det taiwanesiska folket har under seklernas lopp utvecklat ett medvetande om sig självt som nation och har idag all rätt till självbestämmande.

I det större perspektivet hamnar Taiwan mitt i slaglinjen för den imperialistiska konflikten mellan USA och Kina. USA är Taiwans enda vapenleverantör och Washington har mer än en gång varnat Kina för att angripa Taiwan. Det är inte heller helt självklart att USA inte ingriper om Kina faktiskt försöker sig på en regelrätt invasion, trots de fruktansvärda följder ett direkt krig mellan dessa kärnvapenbestyckade stormakter kan få. I Sydkinesiska havet ligger amerikanska och kinesiska hangarfartyg ständigt och lurpassar på varandra. Militärer med hårt spända nerver följer motpartens mått och steg minut för minut. I den imperialistiska konflikten mellan USA och Kina behöver vi som socialister inte luta oss mot någondera parten.

Vi måste också vända oss kraftigt mot den svenska regeringens så tydliga ställningstagande på USA:s sida. Filippinernas övärld är belägen i Sydkinesiska havet. Nationen har under Ferdinand Marcos Jr:s ledning återigen blivit en spjutspets för USA:s strävanden i området med idag nio amerikanska militära baser. Det är med största sannolikhet utifrån påtryckningar från Washington som Sverige ingått ett samarbetsavtal om anskaffning av militär materiel med just Filippinerna.

Idag är USA således Taiwans enda leverantör av vapen och en involvering av ytterligare nationer skulle bara förstärka den hotande krigsrisken. Ekonomiskt är redan Taiwan väl integrerat i det rådande världssystemet, allra främst genom sin högteknologiska tillverkning av avancerade mikrochips, och även Taiwan och Kina har ett ymnigt ekonomiskt utbyte. Men politiskt/diplomatiskt tenderar Taiwan att bli alltmer isolerat. All världens länder bör på det planet behandla Taiwan som en fullständigt jämlik och självständig nation, trots att åtgärder av det slaget har ett pris i form av kinesiska bestraffningar.