Vilken socialism är det vi kämpar för?

DEBATT | Johan Lönnroth

Jag delar all den kritik av programkommissionens förslag till partiprogram för V som Kjell Östberg förde fram på ett möte i Stockholm (Internationalen vecka 4 2024). Särskilt mycket gillar jag dessa formuleringar:

”Det nya partiprogrammet har noggrant rensat bort alla referenser till den avgörande betydelsen av denna utomparlamentariska kamp. Strejk, demonstration, civil olydnad nämns över huvud taget inte.”

Och:

”I sig önskvärda målsättningar som ’klokare ägarformer’ eller ’nyare bättre sätt att organisera samhället’ blir i sig uddlösa om de inte konkretiseras.”

Men jag kan inte heller se att Kjell själv lyckas precisera vilken sorts socialism vi skall sträva efter. Hans formuleringar: ”Det handlar om ett samhälle fritt från utsugning där produktionsmedlen ägs tillsammans och överskottet av det som produceras fördelas solidariskt” eller ”reformer som ingriper så djupt i samhällets struktur att de bereder väg för ett annat sätt att organisera samhället” är knappast mycket klarare än PK-förslagets.

Problemet för Kjell är att socialismen sägs vara ett sätt att forma ”samhället”. För vad menas med det? Jag förmodar att det handlar om Sverige som nation. Det verkar så i och med att han skriver om ”självklara krav på att bankerna ska ställas under samhällets kontroll”. Men tanken på socialism i ett land borde vara död nu i den globala kapitalmaktens tid. Att förstatliga de svenska storbankerna är exempelvis inte möjligt. Inte bara för att Nordeas huvudkontor ligger i Finland. Utan för att storbankerna är genuint gränslösa. Svenska staten har inte den makt som behövs för att ta över dom. Att reglera och kontrollera dom är främst en uppgift för EU och världssamfundet (BIS).  

Kjell har en formulering som jag tycker om: ”…det handlar om ett samhälle där makten kommer underifrån. Det måste bygga på en självorganisering på arbetsplatser, i bostadsområden, på skolor och i sociala rörelser.” Bortsett då från begreppet ”samhälle”. För självorganiseringen skall inte känna några gränser. Att ta makten från kapitalisterna i de globalt verkande företagen är en uppgift för en internationell rörelse som spänner över alla gränser.

I det förslag till partiprogram som antagits av V centrum Göteborg heter det: ”Vänsterpartiet verkar för frihetlig socialism. Den byggs gradvis genom att de arbetande äger allt mer i företagen, har allt större makt över verksamheten och skaffar sig större kunskaper om företagens tekniska och ekonomiska ledning.”

Vad säger Kjell? Kan du tänka dig att stödja oss?

LÄS VIDARE Vänsterpartiet programdebatt 2024