”Allting går om intet på grund av Putins aggression!”

INTERVJU | Jonas Komposch

Kirill Buketov, 52 år, var tidigare fabriksarbetare och blev sedan historielärare. Han är nu i Genève som fackföreningsaktivist. Efter Sovjetunionens fall deltog han i skapandet av oberoende fackföreningar i Ryssland. Då fanns en atmosfär av förnyelse och hopp. Men idag säger han: ”Alla vår civilisations landvinningar går om intet.” Han intervjuas av Jonas Komposch.


[LÄS RESTEN AV ARTIKELN SOM PRENUMERANT AV PAPPERSTIDNINGEN ELLER DEN DIGITALA UPPLAGAN]


Originalet publicerades den 14 april på tyska i den schweiziska fackföreningsfederationen UNIA:s tyskspråkiga tidning Arbeit.
Översättning från engelska: Göran Källqvist.