”Vi röstade inte bara Nej, vi röstade I helvete heller!”

Sedan USAs högsta domstol plockat bort grundlagsskyddet för rätten till abort i USA är det upp till delstaterna att bestämma. Emma Lundström redogör för läget.

UTRIKES | Emma Lundström

På midsommarafton förra året upphävde Högsta domstolen i USA lagen Roe v. Wade. Lagen som har varit en garanti för aborträtten i landet sedan 1973. I stället kom domen Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Den innebär att den amerikanska konstitutionen inte omfattar rätten till abort.
Elva delstater hade så kallade ”trigger bans” som trädde i kraft så fort lagen revs upp och som innebar ett omedelbart abortförbud. Ett år efter beslutet hade 14 delstater hunnit införa totalförbud. Detta innebär att kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter i princip tillintetgörs. Alla rapporter visar att de som drabbas värst är de kvinnor som lever i samhällets marginaler, i ekonomisk utsatthet, och/eller i våldsamma relationer.
Ett abortförbud betyder inte att kvinnor och flickor slutar att göra abort, bara att aborterna sker med osäkra och farliga metoder.

Andra delstater har valt en annan väg. I nuläget har 20 delstater säkrat aborträtten med nya lagar efter att Roe mot Wade upphävdes. De har även infört regelverk som gör det lättare för kvinnor och flickor från delstater där abort har förbjudits, att söka hjälp på annat håll. Men detta kräver en ekonomi som tillåter en sådan resa. Det innebär i praktiken att de som har pengar kan göra abort. Medan de medellösa får riskera livet med osäkra metoder eller föda barn till osäkra förhållanden.
Men kanske skjuter sig den religiösa högern – som dominerar det republikanska partiet – i foten just när det gäller abortfrågan. Många av de egna väljarna är kvinnor som lever i marginalen och det har visat sig vara svårare än väntat för många till synes högerdominerade delstater att få befolkningen att rösta igenom lagförslag om abortförbud.
Det tysta stödet för aborträtten kommer till ytan när människor tvingas till valurnorna. I samtliga sex delstater där abortfrågan har varit uppe till folkomröstning har abortförespråkarna vunnit. Även i de starkt konservativa Kentucky och Kansas.

I Ohio har ett totalt abortförbud varit på väg genom delstatsparlamentet under en längre tid. Vågmästarstaten stödde Donald Trump både 2016 och 2020. Dess delstatsregering domineras av republikaner.
Men 8 augusti röstade väljarna nej till ett lagförslag som skulle göra det svårare att rösta igenom ändringar i delstatens konstitution. Valsedeln hade bara en enda punkt: Issue 1. Och även om omröstningen egentligen inte handlade om aborträtten, så kom den ändå att handla om att garantera att tillgång till abort kan stärkas i ett senare val.
Enligt de första sammanställningarna röstade mer än tre miljoner delstatsinvånare nej till Issue 1. Som en klimat- och aborträttsaktivist i delstatshuvudstaden Columbus skrev i sociala medier efter valresultatet: ”Vi röstade inte bara Nej, vi röstade I helvete heller!”


Foto: Becker1999 flickr CC BY 2.0