Bilarbetarfack organiserar på VW i Tennessee

USA:s bilarbetarförbund (UAW) fortsätter sina försök att organisera de oorganiserade bilfabriker som vuxit upp under förbundets långa tillbakagång sedan slutet av 70-talet. I måndags annonserade UAW att Volkswagens fabrik i Chattanooga, Tennessee kommer att bli den första i raden där det blir allvar.

UTRIKES | Lars Henriksson

Efter fjolårets framgångsrika strejk deklarerade den nya ledningen en ny strategi för organisering. Den gick ut på att organisera fabrikerna underifrån genom aktivt arbete av dem som själv arbetar på fabrikerna och inte genom kampanjer utifrån, en metod som misslyckats många gånger tidigare. Enligt lagen kan en arbetsgivare inte neka att förhandla med en fackförening om en majoritet av medlemmarna röstat för att facket ska företräda dem. En fackförening måste å sin sida visa att en tredjedel av de berörda har begärt att organisationen ska representera dem för att kunna begära en sådan omröstning av den federala arbetsmarknadsmyndigheten, National Labor Relations Board.

UAW:s strategi är nu att lägga ribban högre än lagens krav. Först när 30 procent på en arbetsplats skrivit på går de ut offentligt med att en organisationskommitté bildats. Vid 50 procent organiserar de en demonstration i staden tillsammans med andra folkrörelser i området och först vid 70 procent begär de en omröstning. De 3 400 arbetarna på Volkswagen har alltså nu passerat alla tre trösklarna och kommer att bli de första bilarbetarna att rösta om organisering sedan den nya ledningen tillträdde i fjol.

Samtidigt fortsätter organiseringen på de andra oorganiserade fabrikerna. På Mercedes i Alabama uppnåddes 30-procentsmålet i höstas och i slutet av februari passerade de 50 procent.

Både Volkswagen och Mercedes ligger i Sydstaterna med anti-fackliga lagar och traditionellt låg organisationsgrad även med USA-mått mätt. En framgång för UAW på dessa arbetsplatser skulle troligen få genomslag långt utanför fabriksgrindarna och självklart ge råg i ryggen för arbetet med att organisera de övriga oorganiserade bilföretagen som Toyota, Hyundai, Volvo Cars och inte minst Tesla.