Endagarsstrejk bland transportarbetare i Tyskland

▶ Konflikten kan bli långvarig
▶ 35-timmars arbetsvecka med bibehållen lön utgör huvudkravet
▶ Facket och klimatrörelsen samarbetar

UTRIKES | Anders Karlsson

I maj 2023 sänktes priserna på kollektivtrafiken i Tyskland markant. Ett system infördes där man, kunde lösa en månadsbiljett för 550 kronor, som täckte hela landet för lokala bussar, regionala tåg samt spårvagnar och tunnelbanan. Det hela har finansierats gemensamt av centralregeringen och delstaterna. Man står också i färd med att förlänga försöket och mycket tyder på att det är på väg att permanentas. Vi kunde också snabbt registrera en snabb ökning av resandet där Deutsche Bahn uppger siffran 25 procent. Försöket har väckt globalt uppseende och här i Sverige har Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyft förslag om införandet av en liknande modell.

Den mörka baksidan är dock att kollektivtrafiken i Tyskland inte byggts ut och dimensionerats för den ökande tillströmningen, vilket lett till en förvärrad trängsel samt mer av stress och en försämrad arbetsmiljö för de anställda:
– Vi har en dramatisk brist på arbetare inom kollektivtrafiken och en otrolig press på de anställda. I alla taxeområden ställs bussar och tåg in varje dag eftersom det inte finns tillräckligt med personal. Något måste göras brådskande för att lätta bördan för de anställda, säger Christina Behle, vice ordförande i fackföreningen Verdi.

Fackföreningen Verdi har runt två miljoner medlemmar; arbetare och tjänstemän inom en rad skilda avtalsområden. Under hela hösten 2023 satt man i förhandlingar med sin motpart Deutsche Bahn utan att man kom fram till någon uppgörelse. Det var därför Verdi trappade upp genom att utlysa en endagarsstrejk till fredagen 2 februari, vilket berörde över 90 000 anställda inom transportsektorn. Denna konflikt kan också mycket väl komma att bli en långvarig och intensifierad kraftmätning. Fackets huvudkrav är 35-timmars arbetsvecka med bibehållen lön, för att få till stånd en ökad rekrytering och i någon mån råda bot på den svåra förarbristen. Andra krav som framförs är höjd semesterersättning, ytterligare kompensationsdagar för natt- och skiftarbete, begränsning av delade arbetsuppgifter och obetald tid i körarbetet.

Intressant nog finns det ett utvecklat samarbete mellan Verdi och den tyska klimatrörelsen; 60 lokala grupper inom Fridays for future manifesterar till stöd för transportarbetarna:
– Vi behöver alla pålitliga lokala transporter som gör att vi kan ta oss till jobbet, klubben eller hemmet. Även om de lokala transportarbetarna tar oss dit varje dag sker nedskärningarna… de har färre och färre raster, blir sjuka allt oftare på grund av den höga belastningen och ganska många lämnar jobbet på grund av det, säger en talesperson för Fridays for future.


FOTO: verdi.de