Finska kärnreaktorn står stilla – igen 

Den finska kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 började byggas 2005 och skulle tas i drift 2009. Det är Europas största kärnkraftsverk och har kallats en av världens dyraste byggnader. Olkiluoto har under sin existens förföljts av upprepade problem och förseningar. Först förra året började reaktorn producera el, men nu står den still igen. 

UTRIKES | Erik Edlund

Varje år utför alla kärnkraftverk en revision. Det betyder att man byter ut en del av kärnkraftsbränslet och kontrollerar att allt fungerar som det ska. Under revisionen stängs kärnkraftverket av och kan alltså inte producera el. Den årliga revisionen av Olkiluoto 3 har tagit betydligt längre tid än planerat, och reaktorn har alltså inte kunnat producera någon el sedan i mars. Nu räknar man med att reaktorn kommer vara i drift igen 10 maj, rapporterar Svenska Yle. Förseningen beror på tekniska problem, och under tiden är det bara reaktorn Olkiluoto 1 som är igång. Den ska dock pausas för revision 12 maj. Hittills har reaktorns återstart skjutits upp sju gånger pga. ”tekniska problem”. 

För att kompensera för reaktorn som står still har Finland hittills i år importerat hela fyra terrawattimmar från Sverige. Det motsvarar årsproduktionen av en medelstor reaktor. Finland är därför den största importören av svenskt elöverskott, enligt Klimatgranskaren. 

Olkiluoto 3 har under hela sin existens kallats ”ett stort fiasko”, och det här utdragna driftstoppet kommer knappast lugna kritikerna. Kärnkraftens stabilitet brukar nämligen vara ett av förespråkarnas främsta argument. 


FOTO Hannu Huovila / TVO @wikipedia CC BY 3.0