Israel krigar också mot klimatet 

UTRIKES | Larsolov Olsson 

Den fruktansvärda massakern på oskyldiga och värnlösa i Gaza har orsakats genom 900-kg-bomber (Mark 84) av en typ som USA använt sen Vietnamkriget. Israel står för ett av decenniets mest förstörande krig enligt Washington Post. Gaza är demolerat till 70 procent inklusive tusenåriga bysantinska kyrkor. CNN visade en månad efter att IDF satt igång att minst 500 jättebomber fällts. Experter är förvånade då det inte går att undvika oskyldiga offer med sådant grovt artilleriet. Totalt 29 000 bomber fälldes fram till 13 december, varav 75 procent kommit från USA. Israels militärbudget är 200 miljarder kr, tre gånger den svenska. 

Klimateffekterna av krigandet är i nivå med många länders årliga koldioxidutsläpp. IDF-krigarnas klimatgasutsläpp var drygt 280 000 ton de första 60 dagarna, 400 gånger större än Hamas utsläpp. Palestinas årliga totala klimatpåverkan var omkring 4,5 miljoner ton (2018 enl. Palestinas statistikbyrå). Det betyder att klimatpåverkan från IDF-kriget är omkring en tredjedel av alla palestinska utsläpp. 

Forskare vid bland annat Queen Mary University i London snabberäknade utsläppen från tusentals flygräder med F-16- och F-35-plan, lastflyg och spaningsflyg och stridsfordon av olika slag samt utsläppen från detonerad ammunition. De bedömer klimatpåverkan från byggd militär infrastruktur både i Israel och Palestina under de 16 år som Gaza varit avskärmat till 450 000 ton. Inklusive muren som innestänger Gaza. 

Forskarna uppskattade krigseffekterna de två första månaderna. Nu inne på fjärde månaden har de blivit mer. Globalt bedöms militären stå för 5,5 procent av totala klimatgasutsläppen, mer är till exempel flyget. 

En återuppbyggnad av Gaza uppskattas kosta 30 miljoner ton koldioxidekvivalenter, jämförbart med Sveriges samlade utsläpp (2022 45 miljoner ton). 

KÄLLA | A Multitemporal Snapshot of Greenhouse Gas Emissions from the Israel-Gaza Conflict Authors: Benjamin Neimark, Patrick Bigger, Frederick Otu-Larbi, Reuben Larbi, 5 jan 2024, SSRN. 

FOTO Israel Defense Forces CC BY-NC 2.0 DEED