Rättslig framgång för IG Metall på Tesla

UTRIKES | Lars Henriksson

Medan IF Metalls strejk för att tvinga Tesla att skriva avtal är på sin fjärde månad fortsätter det tyska IG Metall sitt arbete med att organisera Teslas Europafabrik i Grünheide utanför Berlin. Just nu går detta in i ett viktigt skede med val av ett nytt företagsråd, Betriebsrat. Enligt tysk lag måste alla företag med mer än fem anställda ha ett sådant råd. Det utses i val där alla anställda har rösträtt, även bemanningsanställda som arbetat mer än tre månader. Råden har inte strejkrätt och kan inte förhandla fram löneavtal men liknar på flera sätt en lokal svensk fackklubb. På de flesta större företag inom IG Metalls område är det facket som nominerar vilka som ska sitta i rådet och dessa blir normalt sett valda.

Det Betreiebsrat som finns på Tesla valdes när fabriken var i startfasen. Det fanns få arbetare och många chefer vilket gör att dagens råd beskrivs som ledningens förlängda arm och bidrar till att hålla facket ute. I februari skulle ett ska ett nytt råd väljas, en möjlig genväg till organisering av fabriken för IG Metall. Det gällde bara att få fram kandidater som vågar stå upp mot företaget i den atmosfär av rädsla som Tesla skapat och lyckas förankra dem trots den höga personalomsättningen. Ett ytterligare hinder tillkom när Tesla stoppade produktionen under två veckor i början av februari och skickade hem de flesta produktionsanställda. När den valorganisation som det sittande företagsrådet tillsatt ändå ville sätta igång valet drog IG Metall företaget till domstol. Förbundet menade att det inte skulle finnas tillräckligt med tid att genomföra valet på ett sätt som gav alla anställda samma villkor och att valet enligt lagen dessutom inte skulle få startas innan 29 februari. I förra veckan gav domstolen IG Metall rätt och beslutade att valet skulle genomföras först i mars.

– Det här är ett bra beslut, säger Dirk Schulze förbundets distriktsordförande i Brandenburg. Det gör ett rättvist val möjligt, utan onödig tidspress och med lika möjligheter för alla anställda.
– Tillsammans med de aktiva i fabriken förbereder vi oss för det kommande valet med all vår kraft och är förbereder ett företagsråd som är oberoende av ledningen och företräder alla Teslas anställda.