Syriens Mandela död

Han hade kallats ”Syriens Mandela”. Riad al-Turk, oppositionens ”grand old man” mot den syriska diktaturen som tillbringat nära tjugo år i fängelse gick i exil till Frankrike i en ålder av 88 år 2018 där han avled den 1 januari i år. Han var generalsekreterare för Syriens Kommunistiska parti ”politbyrån” från dess grundande 1973 till 2005 då partiet bytte namn till Syriska demokratiska folkpartiet. Det hade bildats genom en brytning med den prosovjetiska fraktion som samarbetade med det syriska Baathpartiet, Assad-diktaturens organisation, och kom efterhand att bli ledande i den demokratiska oppositionen. Al-Turk fängslades som ung kommunistisk juriststudent redan på 1950-talet efter protester mot en militärkupp men drabbades av ett nytt långt fängelsestraff 1980 när Hafez al-Assads diktatur slog till mot vänstern. Under arton år var al-Turk placerad i isoleringscell med tortyr och svåra umbäranden. Han återtog dock sin politiska aktivism efter frigivningen men fängslades igen för att ha benämnt den avlidne Hafez al-Assad diktator. Efter en ny frigivning blev al-Turk ledande bakom den så kallade Damaskusdeklarationen 2005 som sökte samla en demokratisk rörelse i Syrien och tycktes nå framgång under den syriska revolutionen i samband med den ”arabiska våren” 2011. Han solidariserade sig med revolutionen och vände sig samtidigt mot islamistiska gruppers sekteristiska våld. ”Vår revolution är fredlig, folklig och tar avstånd från sekterism, det syriska folket är ett”, manade han.

Riad al-Turk blev 93 år.