Klimaträttsutredningen anklagas för att prioritera bilismen

INRIKES | Bilismen i Sverige kommer öka med 25 procent till år 2040. Det är i alla fall utgångspunkten i Trafikverkets långsiktiga planering för landets infrastruktur. Både forskare och flera statliga myndigheter som tittat på planeringen är kritiska till Trafikverkets analyser och menar att fokuset på bilism kan leda till att exempelvis satsningar på järnvägar uteblir. De efterlyser en tydligare koppling till klimatmålen som riksdagen har satt upp, i stället för de trafikprognoser som säger att biltrafiken kommer fortsätta öka.
Det verkar inte som att du är inloggad!

Logga in för att läsa hela artikeln.