Socialdemokratins moraliska kollaps

▶ Accepterar kärnvapnens roll i Natos strategi
▶ Beredda att sätta in trupp i alla Nato-uppdrag
▶ Lovar delta i Turkiets jakt på kurder

LEDARE | 28 juli 2022

Utrikesminister Ann Linde har lämnat över ett ”Letter of Intent” till NATO-ledningen. En avsiktsförklaring alltså. Det handlar om vad Sveriges regering vill med NATO-medlemskapet. Sverige är nämligen nu accepterat som ”ansökarland”. När det gäller kärnvapenhanteringen vill den svenska regeringen uppenbarligen understryka att NATO inte riskerar några problem. Så här står det i Ann Lindes brev: ”Sverige accepterar NATO:s inställning till säkerhet och försvar, vilket inkluderar den avgörande roll som kärnvapen spelar och har för avsikt att delta fullt ut i planeringsprocessen för NATO:s militära struktur och kollektiva försvar, samt är berett att sätta in styrkor och förmågor för alla alliansens uppdrag”.

I brevet tar Sverige på sig alla ekonomiska åtaganden som NATO kräver. 700 miljoner kronor om året, förutom att Sverige redan beslutat att öka landets egen krigsbudget till 2 procent av BNP, vilket motsvarar cirka 9 procent av statsbudgeten. Jämfört med 6 procent år 2021.

I brevet lovar också Sverige att ”med handlingskraft, beslutsamhet och i solidaritet” bekämpa ”terrorism”. Det handlar naturligtvis om de krav som den auktoritära regimen i Turkiet ställt och som går ut på att Sverige måste delta i jakten på oppositionella i Turkiet och turkiska och kurdiska oppositionella som lever i Sverige, liksom i kampen mot kurdiska rörelser i Turkiet och Syrien. Kort sagt ställa upp och stöda den turkiska regeringens antidemokratiska politik.

| LÄS OCKSÅ: ”Vi borde ha fått en seriös debatt om Nato”

Avtalet om förbud mot kärnvapen, TPNW, lanserades vid FN:s Generalförsamling den 20 september 2017 och trädde i kraft den 22 januari 2021, 90 dagar efter det att 50 stater ratificerat det. Den 9 juli 2021 var det 55 stater som ratificerat avtalet och 86 som signerat det. Men Sverige vägrade ratificera trots att vi varit initiativtagare. Vad hade hänt? Representanter för USA hade nogsamt förklarat för Peter Hultqvist med flera att motstånd mot kärnvapen var oförenligt med det militära samarbete med NATO/USA som den svenska regeringen så hett trängtade efter. Och nu gäller det inte bara tätt samarbete. Nu gäller det medlemskap. Allt tal om att Sverige även i framtiden kan ta nedrustningsinitiativ på den internationella arenan är bara blå dunster ämnade för gamla socialdemokrater som ännu inte anpassat sig till den verklighet som partiledningen nu bejakar.

William Alberque, direktör vid International Institute for Strategic Studies, menar att Sverige nu förväntas att ställa upp med konventionellt flygstöd vid kärnvapenövningar och naturligtvis också med skydd och stöd i skarpt läge. Hjälpa till så att NATO kan genomföra ett kärnvapenanfall till exempel. Sverige kommer också att delta vid de återkommande planerings­möten där man uppdaterar vilka städer etcetera som ska kärnvapenbombas om beslut från NATO:s högsta ledning kommer. Överbefälhavaren för NATO är av hävd en US-amerikan.

Sverige kommer att vara en del av en krigsmakt ledd av USA. En krigsmakt med uppgift att upprätthålla en världsordning där de härskande kapitalintressena i de rika länderna garanteras sina profitmöjligheter och sin geo­politiska kontroll

Vad vi bevittnar är en moralisk kollaps för svensk socialdemokrati. Den rörelse som så sent som under Olof Palmes tid verkade för en kärnvapenfri zon i Norden, för Östersjön som fredens hav och med det långsiktiga målet att minska och slutligen avskaffa kärnvapenarsenalerna i hela världen – denna social­demokratiska rörelse omfamnar nu kärnvapenstrategin, precis som de borgerliga partierna. Och detta i en tid när man för första gången på länge faktiskt diskuterar möjligheten av att använda ”taktiska” kärnvapen.

Sverige kommer att vara en del av en krigsmakt ledd av USA. En krigsmakt med uppgift att upprätthålla en världsordning där de härskande kapitalintressena i de rika länderna garanteras sina profitmöjligheter och sin geo­politiska kontroll.

Denna krigsmaskin är inte vår och vi har ingen som helst anledning att ge den något som helst stöd. Tvärtom.
Inte en man, inte en kvinna, inte ett öre till den USA-ledda krigsmaskinen NATO! Avskaffa alla kärnvapen!


FOTO: Pagania62 @wikipedia CC BY 3.0