1 juni 2023 kommer att gå till historien

▶ Befrielse- och solidaritetsrörelser kriminaliseras
▶ Den nya lagen förbjuder all typ av delaktighet
▶ Matlagning och barnpassning kan bli olaglig

LEDARE | 25 maj 2023

Det är inte första gången som Internationalens ledare skriver om den nya så kallade terroristlagen, lagen om att straffa deltagande i terroristorganisation. Men snart är det alltså dags. Den 1 juni träder den i kraft. Lagen hetsades fram av regeringen i ett fåfängt försök att blidka Erdoğan och hans kravlista för att ratificera Sveriges Natoansökan. Erdoğan sa senast i en intervju med CNN efter den första valomgången i turkiska presidentvalet att ”vi inte är redo för Sverige just nu”. Sverige låter, enligt Erdoğan, terrorgrupper ”röra sig fritt på Stockholms gator” och Turkiet kommer inte att godkänna Sveriges medlemskap så länge det får fortgå.

Utrikesminister Tobias Billström å sin sida tycker att vi i och med den nya lagen har uppfyllt vår sida av det avtal som slutits mellan Turkiet, Sverige och Finland. I sin iver inför ett svenskt Natomedlemskap vill Billström inte kritisera Turkiet utan framhäver istället sin förståelse för Turkiets kamp mot terrorism trots att Turkiet har en lång historia av att med terroristanklagelser fängsla oppositionella politiker och journalister som skriver misshagligt om regimen.

Den nya lagen förbjuder delaktighet i terroristorganisation. Förutom själva terrorhandlingar ska det alltså bli straffbart att, med justitieministerns exempel, ”ta hand om utrustning, sätta upp läger, ordna möteslokaler, administrera bostäder, passa barn, anordna aktiviteter, laga mat eller ansvara för transporter.” Lagförslaget fick kraftig kritik från bland annat Lagrådet som inte ansåg att förslaget dög som grund för lagstiftning. Att lagen var otydlig, att det fanns en risk för allt för långtgående kriminalisering och svårighet för domstol att göra bedömningar av politisk art. Att det finns en risk att olika slags stöd till befrielse-, motstånds- eller demokratirörelser kan komma att betraktas som deltagande i terroristorganisation. Trots den svidande kritiken gick regeringen vidare med lagförslaget. I jakten på Natomedlemskap vägde Lagrådets kritik lätt.

Och det är ju just det. En politisk fråga vilka organisationer som klassas som terrorister och vilka som inte gör det. I Billströms värld är Turkiet ett demokratiskt land medan kurderna är att räkna som terrorister.
Kurdistans Arbetarparti, PKK, som sedan läge är en av EU terrorstämplad organisation, finns på listan, något som Vänster­partiet enligt kongressbeslut vill ta bort. Men på det sluttande planet valde Billström och regeringen att även offentligt markera avstånd även mot YPG/PYD, de kurdiska miliser i norra Syrien som bland annat var en viktig del i besegrandet av den i ordets sanna mening terroristiska IS.

LÄS OCKSÅ: Stöd kurdernas kamp – stoppa NATO-kryperiet för Erdoğan

Denna rättsosäkerhet som riskerar att göra det olagligt att demonstrera, lyfta fel flaggor och passa barn ska nu alltså bli lag. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot. Även Socialdemokraterna röstade för lagen. Kristersson och Billström ska oavsett vilka lik de kliver över, få ikläda sig den mantel som förde Sverige in i Nato och Socialdemokraterna springer efter. Redan har den kommande lagstiftningen börjat ge effekt som då Swedbank stängt ner kontot för en tjugofemårig stödverksamhet för kurdiska barn (Internationalen nr 20).
Det här är ett viktigt tillfälle för oss att visa vårt motstånd mot odemokratiska lagar, Erdoğans despoti och ett svenskt Natomed­lemskap – till stöd för kurderna och demokratiska rättigheter mot blåbrunt högerstyre, mili­tarism och dess medlöpare. Låt oss inte tystna nu.