Sveriges regering hugger Palestina i ryggen

▶ Israels agerande är ett brott mot mänskligheten
▶ Häv frysningen av Sveriges bistånd till Palestina
▶ Bryt det svenska militära samarbetet med Israel

LEDARE | 2 november 2023

Vi minns Olof Palmes modiga uttalande i samband med USA:s massiva bombningar över Nordvietnams städer Hanoi och Haiphong julen 1972:
”Man bör kalla saker och ting vid dess rätta namn. Det som pågår i Vietnam är en form av tortyr. Det man gör är att plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk”
Det var ett tal där Palme dessutom liknande USA:s brott med en rad andra exempel på statsterror, förbundna med namn som exempelvis Guernica, Katyn och Sharpeville.
Palmes ord har även bäring in i vår tid när vi nu ser hur Israel – efter Hamas operation 7 oktober – valt att kollektivt bestraffa den palestinska befolkningen på den smala Gazaremsan. 1,4 miljoner palestinier har tvingats söderut för att undgå Israels flygattacker, varefter regimen Netanyahu ändå utvidgat sina bombmattor över hela Gaza. Bristen på mat, vatten, bränsle och medicin är skriande, men Israel tillåter endast att en bråkdel av den nödvändiga hjälpen når fram till befolkningen. Den israeliska regimens agerande utgör ett brott mot mänskligheten.

Men vad är det för tal som kommer över utrikesminister Tobias Billströms läppar? Jo, han försvarar Israel när han hävdar att dess svar på Hamas terroraktion är ”proportionellt”. Och när en tydlig majoritet av världens länder i FN:s generalförsamling vädjar om en humanitär vapenvila väljer den svenska regeringen att lägga ner sin röst,
Sveriges stöd till Palestina utgörs av två delar där 70 procent rubriceras som utvecklingsbistånd och 30 procent som humanitärt bistånd. Det regeringen Kristersson nu gör är att sätta en kniv i ryggen på det palestinska folket när man för tillfället, som ett av få länder inom EU, väljer att ”frysa” utvecklingsbiståndet, genom att återigen anspela på Hamas illdåd. Men detta bistånd är till för att stärka det palestinska civila samhället, i form av bland annat människorättsorganisationer, kvinnogrupper eller genom att slussa medel till verksamhet för barn och ungdomar. Konsekvensen av den svenska regeringens agerande blir snarast att Hamas stärker sitt grepp över Gazas befolkning. I den rådande prekära situationen måste sedan givetvis även det humanitära biståndet höjas rejält, men inga sådana signaler hörs från Rosenbad.

LÄS OCKSÅ: Stoppa kriget och terrorn

Den i den svenska regeringen som varit allra mest böjlig i sitt kryperi inför regimen i Israel är liberalernas partiordförande Johan Persson, som i senaste partiledardebatten dristade sig att förorda svensk vapenexport till Israel. Som om det inte skulle vara nog illa med det militära samarbete som redan idag föreligger när svensk vapenimport från Israel tillåts. Ett av flera exempel är att det israeliska företaget Elbit förser Försvarsmakten med patroner, ammunition och datainställningar till stridsvagnen Leopard. Ett annat är att kapseln för målstyrande bomber till JAS-39 Gripen konstruerats av det israeliska företaget Rafael. Allt svenskt militärt samarbete med Israel måste självklart omedelbart få ett slut! Det i kombination med införandet av den typ av bojkott och isolering som en gång i tiden var ett så effektivt medel mot den dåvarande apartheid-
regimen i Sydafrika.

Men har inte Israel rätt att försvara sig mot Hamas? Jo, man har en självklar rätt att försvara sin civilbefolkning, som i samband med terrordådet 7 oktober. Men för att vi överhuvudtaget ska kunna skönja ett slut på allt förtärande våld måste Israel, som den överlägsna förtryckande parten, deklarera sig villigt att inleda fredsförhandlingar. Det riskerar dock att bara bli ytterligare en av alla luftpastejer som sedan 1948 sett dagens ljus om inte Israel samtidigt häver belägringen av Gaza, påbörjar avvecklingen av bosättningarna på Västbanken, släpper de palestinska politiska fångarna i sina fängelser samt erkänner det palestinska folkets nationella rättigheter.