Våga vägra Nato:s vapen!

▶ Statsministern dundrar på med sin macho-militarism
▶ Nato ett verktyg för USA-imperialismen
▶ Ökad risk för att Sverige dras in i ett storkrig

LEDARE | Vecka 3 2024

Konferensen Folk och Försvar avslutades förra veckan – med sin militaristiska höjdpunkt när statsministern Ulf Kristersson höll ett hårdfört tal. Han betonade den svenska militärens färdigheter som en tillgång vi tar med oss in i Nato, och sade att arbetet med integreringen i det imperialistiska projektet inte väntar på den officiella inträdesbiljetten utan pågår för fullt. Han lyfte fram den massiva svenska upprustningen och avtalet som ger USA:s stridskrafter fri tillgång till 17 militära anläggningar i Sverige. Talet gick hela tiden sömlöst från militarism till nationalism och reaktionär högerretorik. ”Inre och yttre säkerhet hör ihop”, sade Kristersson och berörde såväl gängkriminaliteten som ”LVU-kampanjen” kring socialtjänsten.

Sen kom bomben; Kristerssons hårdföra uttalande att medborgarskap handlar ytterst om att ”med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar, vårt sätt att leva”. Han kom in på det när han nämnde vikten av den gemensamma försvarsviljan: ”vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt medborgarskap”. Om någon undrade vad statsministern menade så utvecklade han resonemanget i en intervju i Aftonbladet, 13/1, under citatrubriken ”Kristersson: det finns invandrare som inte vill försvara Sverige”. Statsministern, som i det pågående folkmordskriget mot Gaza valt att se mellan fingrarna med grava brott mot mänskligheten, påminde oss alla om att han inte heller respekterar asylrätten: ”det finns människor som i första hand vill ha skydd av Sverige, snarare än att fullgöra sina skyldigheter mot Sverige”, sade han. Många människor ställde sig frågande. Till exempel en insändare i Dagens Nyheter,12/1, undertecknad av Per Tengblad, pensionär med fullgjord värnplikt och två repetitionsövningar i bagaget. Han undrade: ”Menar han att vapenvägrare, många engagerade i det civila försvaret, ska göras statslösa? ”.

Vi på Internationalen undrar samma sak. Vi frågar oss också om medborgarskapet inte även är till för de som på grund av en fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning inte kan bära vapen? Med Kristerssons syn på medborgarskap har inte heller de flesta kvinnor under 1900-talet varit fullvärdiga medborgare. Det luktar svaghetsförakt och militaristisk machismo lång väg – vad annat kan man vänta sig av statsministern i Sverigedemokraternas marionettregering?

LÄS OCKSÅ Krigsrisken och militaristernas dolda agenda

I grunden har den militära institutionen aldrig handlat om att försvara frihet och demokrati. Ytterst är det en odemokratisk kraft som måste tyglas. Runt om i världen har vi tvärtom sett att militären i för överheten akuta lägen kan bli ett medel för att återställa gamla unkna hierarkier. Men i den mån det också varit en väpnad gränsvaktstyrka, som avskräcker utländsk militär, är det numera en välkomstkommitté för amerikansk trupp på svensk mark. Att bära vapen i Nato handlar inte om att ”värna svenska värderingar” eller ”svenskt levnadssätt” – vad i hela friden det nu är? –  utan att vara kanonmat för imperialismen. Nyligen kom nyheten att Sverige nästa år skickar 800 soldater till Lettland. De ska ingå i en kanadensiskt ledd Natobrigad, EFP: ”Uppgiften är att vara en larm- och brandkårsstyrka. Det innebär att en rysk aggression mot balterna omedelbart drar in flera Nato-länder i striderna och aktiverar alliansens försvarsgaranti” (Dagens Nyheter, 10/1).

Kontentan är således att en rysk aggression – eller rentav ett militärt misstag från någon av parterna – kan trigga fram ett storkrig, i skräckscenariot med kärnvapen, utan att någon hinner blinka. Svensk allmänhet och våra politiker ska inte ha något utrymme att tänka efter och demokratiskt besluta vad som är Sveriges roll i sammanhanget utan landet kommer redan vara indraget i en förödande kraftmätning.

Nu, mer än någonsin tidigare, står militären i direkt konflikt med fredliga och humana värderingar – eller för den delen ett försvar av trygghet och säkerhet i Sverige. Nato-militären är ett verktyg för USA-imperialismen, därför måste Sverige stå utanför Nato.