Blir Skottland eller USA föredömet för framtidens sjukvård?

Vården i Sverige är baserad på konkurrens. Regionernas politiker lägger en budget som används för att upphandla vård från konkurrerande privata och offentliga vårdgivare. Den som vinner uppdraget får betalt efter hur mycket vård de levererat.
Skottland har prövat denna marknadsmodell men valt bort den eftersom den var ineffektiv och kostnadsdrivande.
Det verkar inte som att du är inloggad!

Logga in för att läsa hela artikeln.