Socialistisk signal från vänsterkongressen 

LEDARE | Vänsterpartiets kongress är över med skiftande resultat. Å ena sidan gavs partiledningen – utan att det egentligen lades på bordet – okej för sitt projekt att sy ihop ett regeringsalternativ till valet 2026. Därför tunnades delar av partiprogrammet ut för att inte blockera vägen. 

Sverige alltmer militärt underordnat USA 

LEDARE | Den 5 december 2023 undertecknade Sverige och USA ett bilateralt militärt samarbetsavtal, det så kallade DCA-avtalet, Defence Cooperation Agreement. USA kommer enligt avtalet få obehindrad tillgång till 17 svenska militära anläggningar – en form av permanenta baser – där de ges rätten att lagra vapen, utrustning och ammunition

När det militärindustriella komplexet dominerar

LEDARE | Enbart under åren 2020 – 2023 fördubblades nästan de militära utgifterna – från 60 miljarder till 119 miljarder kronor, varvid NATO:s riktmärke på två procent av ett lands BNP uppnåddes. Det verkar heller inte som att denna kurvas zenit ännu på långa vägar uppnåtts. Den 26 april överlämnade Försvarsberedningen sin rapport ”Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad”. Här förordas ytterligare ökningar av de militära utgifterna med 52,8 miljarder fram till 2030.

Vårdkris i åtstramningstid

LEDARE | Region efter region genomför nedskärningar inom vården. Löftena från flera partier inför valet 2022 om vårdsatsningar, minskade köer, fler vårdplatser och bättre arbetsmiljö är som bortblåsta. Underskotten i regionerna är rekordstora och givetvis räcker inte regeringens sex extramiljarder i vårbudgeten.

Vår tids våldsmekanismer har djupa rötter

LEDARE | Våldet är den heta gröt som människan och samhället ofta vandrar likt katten kring. I den breda debatten pågår ständiga politiska krumbukter för att omvandla våldet, lidandet och kriget till något ”rimligt”. I den liberala och mer traditionellt konservativa retoriken kodas våldet om.

Är Ryssland verkligen ett hot mot Sverige?

LEDARE | Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 kom att bli startskottet för en intensifierad global kapprustning. Enligt SIPRI ökade under 2022 världens samlade militära utgifter med 3,7 procent, varvid rekordnivån 2 240 miljarder dollar uppnåddes. Speciellt är upprustningen i Tyskland och Japan, länder som efter andra världskriget belades med vissa militära restriktioner, anmärkningsvärd.

Klimat eller kapital?

LEDARE | För att lyckas behöver klimatpolitiken ta sin utgångspunkt i den verkliga konflikten mellan klimatet och kapitalet och att samma konflikt råder mellan arbetet och kapitalet. I båda fallen kan kapitalets destruktiva välde bara utmanas av den enda kraft som är starkare: arbetarklassen.

Stoppa gräddfiler inom sjukvården

LEDARE | Nästan dagligen hör vi på nyheterna om problemen inom sjukvården, om brist på personal och brist på resurser – och nu ovanpå det drastiska neddragningar samt varsel av personal. Regeringen ger sex miljarder kronor till Sveriges 21 regioner att dela på trots att dessa beräknas gå med 24 miljarder i underskott.

Kampen mot militarismen går vidare

LEDARE | När dessa rader tecknas ner vajar redan den svenska flaggan vid Natos högkvarter i Bryssel, en mer än 200-år lång epok av svensk alliansfrihet går därmed i graven. Det var 1818 som den dåvarande kungen Karl XIV Johan deklarerade sin avsikt att på alliansfrihetens grund hålla vårt land utanför framtida krig.

Demonstrera den 8 mars!

LEDARE | Internationella kvinnodagen uppmärksammas 8 mars varje år för att lyfta frågor om ojämställdhet och kvinnors livsvillkor. Jämställdhet är en väsentlig del av den socialism som vi kämpar för och är en nödvändig förutsättning för ett välmående samhälle. Det borde vara självklart att alla, oavsett kön, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Men så är inte fallet, tvärtom pågår det ett globalt krig mot kvinnorna från reaktionära krafter.