Våga vara socialister, Vänsterpartiet!

Den 28 juli inföll Earth offshoot day, dagen på året då vi har förbrukat jordens förnybara resurser, något som sker tidigare och tidigare för varje år. För Sveriges del inföll den redan i april. Värmeböljor och skogsbränder har de senaste veckorna rasat i Europa. Klimatförändringarnas effekter blir mer och mer synliga och svåra att avfärda – även för den mest inbitna konspirationsteoretikern. Att vi tömmer våra resurser likaså. Ändå händer förvånansvärt lite.

Socialdemokratins moraliska kollaps

Utrikesminister Ann Linde har lämnat över ett ”Letter of Intent” till NATO-ledningen. En avsiktsförklaring alltså. Det handlar om vad Sveriges regering vill med NATO-medlemskapet. Sverige är nämligen nu accepterat som ”ansökarland”. När det gäller kärnvapenhanteringen vill den svenska regeringen uppenbarligen understryka att NATO inte riskerar några problem.

NATO och blodbadet vid Melilla

En av punkterna vid NATO:s toppmöte i Madrid i slutet av juni handlade om att bekämpa migration på militär nivå. De styrande i krigsalliansens medlemsländer – som etablissemanget i Sverige ansökt om medlemskap i – ser mänsklig migration över Medelhavet som en fara, som en form av krig­föring och som ska besvaras med militära medel.

Dolkstöt mot pilotfacket

Strejken handlar inte om löner. Den handlar om att fyra av tio piloter sades upp under pandemin. I ett avtal lovades de återanställning. Istället hänvisas de nu till bemanningsföretag. Vi känner igen mönstret alltför väl.

Sista svala sommaren

Är det så här det ser ut – med krig, försörjningskollapser och politisk desperation – när en världsordning går sönder och produktionssätt brister? Alltså när ”produktivkrafternas” tryck på ”produktionsförhållandena”, som det kallas i marxismen, får hela det ekonomiska och politiska systemet att rämna?

USA – en vingklippt demokrati

På kort tid har USA:s högsta domstol fattat två beslut som fått många att häpna. Det gäller rätten att bära vapen och det gäller aborter.

Riksdagsmajoritet för att urholka LAS

I skuggan av NATO-anslutning och misstroende­teater beslutade riksdagen i förra veckan att ändra den av 1970-talets reformlagar som troligen betytt mest på arbetsplatserna, Lagen om anställningsskydd, LAS.

Nu börjar kampen: Sverige ut ur NATO

LEDAREN | Så fattade socialdemokratiska partistyrelsen sitt beslut om NATO-ansökan. Trots protester från medlemmar och allmänhet liksom sidoorganisationernas motstånd slog den sedan länge omsorgsfullt gillrade fällan igen.

Förnuftets röster i kläm mellan två reaktioner

LEDARE | Efter Brexit har England verkligen blivit en nation på nedgång som nu till och med börjat tappa greppet om Nordirlands politiska kurs. Därför är det lätt att glömma att England på många sätt är en föregångare till det som Europa och dess invånare nu går igenom, när olika reaktionära strömningar krockar och skapar politiska vindlingar att gå vilse i.

Socialism eller barbari

LEDARE | Orden från den socialistiska legenden Rosa Luxemburg i kvinnofängelset på Barnimstrasse i Berlin 1915 handlade om första världskriget men kunde lika gärna ha varit formulerade idag. Den gången hade det lilla och som många hoppades kortvariga kriget mellan Österrike och Serbien likt en präriebrand dragit med sig alla Europas och snart världens stormakter i ett blodbad utan motstycke.