Det här krävs för mer förnybar el

KULTUR | Om privata kapitalet som far runt på marknader inte klarar att bidra till minskningen av klimatpåverkan genom produktion av förnybar el i tillräcklig grad tillräckligt snabbt, även med all det stöd som staterna bidrar med och även trots den allt billigare tekniken, så är det ett säkert tecken på att kapitalet inte klarar jobbet.
Det verkar inte som att du är inloggad!

Logga in för att läsa hela artikeln.