Ett nytt kapitel i Europas historia?

LEDARE | Krig i Europa igen. Ett nytt kapitel i Europas historia skriver dagspressens opinionssidor, men ser vi historiskt på vår kontinent så är det freden som är undantaget, inte kriget. Det tillstånd av lugn i närområdet som vi blivit vana vid att tänka på som normaltillstånd är i själva verket en parentes.
Det verkar inte som att du är inloggad!

Logga in för att läsa hela artikeln.