Från folkhat till folkmord i Gaza

Ett första steg är att göra motståndare eller misshagliga till ”de andra”, opersonliga främlingar, mer eller mindre avmänskligade. Nästa steg är bortträngning, utestängning och demonisering, att hindra beblandning och inte längre se varandra som människor. Till detta kommer våld och förtryck som bygger avsky, hat och förakt, både bland förövarna som söker rättfärdiga sitt förtryck och förtryckta som förnedrats och förlorat dem de älskar, sina hem, sina tillhörigheter och sin frihet.
Det verkar inte som att du är inloggad!

Logga in för att läsa hela artikeln.