Tesla i Tyskland – Facket får fotfäste 

Medan IF Metalls strejk mot Tesla i Sverige snart går in på sitt andra halvår fortsätter även det tyska IG Metall arbeta med att organisera Teslas Europafabrik i Grünheide utanför Berlin. 

UTRIKES | Lars Henriksson 

Nyligen hölls val till det företagsråd, Betriebsrat, som alla företag med mer än fem anställda ha i Tyskland, oavsett om det finns fackliga avtal eller ej. Alla anställda kan ställa upp till val och i princip alla har rösträtt, även bemanningsanställda som arbetat mer än tre månader. I valet utmanade IG Metall det sittande rådet som valdes när fabriken inte hade startat och som därför dominerats av företagsrepresentanter. IG Metalls lista gick till val bland annat med krav på fler anställningar, anställning av vikarier, bättre hälsoskydd, längre raster för dem som arbetar vid det löpande bandet och längre semester och att allt detta ska garanteras i ett kollektivavtal. 

Resultatet blev blandat för IG Metall. Av de närmare 80 procent som röstade valde 39 procent IG Metall. Därmed blev den fackliga listan störst men blir med 16 av 39 poster ändå en minoritet i företagsrådet där 23 av posterna tillföll listor som i olika grad är antifackliga.  

LÄS OCKSÅ Rättslig framgång för IG Metall på Tesla

Enligt den regionala Märkische Oderzeitung, MOZ, har ledningen på olika nivåer aktivt engagerat sig i valet på den antifackliga sidan, bland annat genom att bära och sprida kampanjknappar med texten ”Giga Ja – Fackförening Nej”. Teslas fabrik i Tyskland ä med företagets egna ord en ”Gigafabrik” och den största antifackliga listan, dominerad av tekniker, lagledare och tidigare medlemmar i företagsrådet, kallade sig Giga United. Enligt MOZ har ledningen spritt rykten om vad som skulle hända om IG Metall fick insteg och även stoppat produktionen för att ha möten där de förklarat det olämpliga i att ge facket inflytande. Elon Musk själv har besökt fabriken för att varna de anställda för ”utomstående krafter” och stöttat de antifackliga grupperingarna. 

Att IG Metall inte förmådde slå tillbaka de antifackliga krafterna var en missräkning men att fackföreningen ändå är den största gruppen i företagsrådet och att dess representanter kommer att kunna arbeta mer öppet och med större självförtroende på fabriken ger ändå helt nya möjligheter att organisera fabriken inifrån.