Rätten till vård måste försvaras på alla nivåer

Förslagen som riktar sig mot invandrares rätt till vård framläggs mot bakgrunden av ett vårdlandskap i förödelse. Kommersialisering och privatisering har dränerat offentlig vård på resurser och förstört möjligheten att styra vården till de mest behövande. Bristande resurser och affärsliknande ersättningssystem driver vårdpersonalen till uppsägning eller utbrändhet. Trots Tidöavtalets luftiga tal om satsningar på olika vårdområden föreslår det inga åtgärder mot dessa verkliga problem.
Det verkar inte som att du är inloggad!

Logga in för att läsa hela artikeln.