Våga vara socialister, Vänsterpartiet!

Den 28 juli inföll Earth offshoot day, dagen på året då vi har förbrukat jordens förnybara resurser, något som sker tidigare och tidigare för varje år. För Sveriges del inföll den redan i april. Värmeböljor och skogsbränder har de senaste veckorna rasat i Europa. Klimatförändringarnas effekter blir mer och mer synliga och svåra att avfärda – även för den mest inbitna konspirationsteoretikern. Att vi tömmer våra resurser likaså. Ändå händer förvånansvärt lite.
Det verkar inte som att du är inloggad!

Logga in för att läsa hela artikeln.