Vi behöver visionerna

Den tidiga arbetarrörelsen kämpade mot fattigdom och orättvisor, men också för visioner om ett helt annorlunda samhälle. Samtidigt som man kämpade för allmän rösträtt fanns också en vision om ”att låta demokratins ideal sätta sin prägel på hela samhällsordningen” liksom att ”bestämmanderätten över produktionen och dess fördelning” skulle läggas ”i hela folkets händer”.
Det verkar inte som att du är inloggad!

Logga in för att läsa hela artikeln.