Nya rekord i omänsklighet och inkompetens

KOMMENTAR | I Paris bildades hösten 2019 föreningen LAMSF Les amis des migrants suédophones en France (De svensktalande migranternas vänner i Frankrike) av ett antal svensktalande personer i Paris-regionen. Syftet var inte, som man skulle kunna tro, att utgöra ett trevligt centrum för svensk kultur i största allmänhet. I stället fanns en mycket bistrare anledning att alls bilda en förening: att erbjuda hjälp och stöd till de svensktalande flyktingar som kom till Frankrike från Sverige.
Det verkar inte som att du är inloggad!

Logga in för att läsa hela artikeln.