Het programdebatt inom Vänsterpartiet

I höstas lade Vänsterpartiets programkommission fram sitt förslag till nytt partiprogram och nu går som sig bör debattens vågor höga inom partiet. I Flamman och Internationalen, på Vänsterns debattforum, hos Gröna Vänstern och andra Facebooksidor och på hemsidan Vänsterdebatt.se har en rad invändningar dryftats.
Det verkar inte som att du är inloggad!

Logga in för att läsa hela artikeln.