Internationalens kongress-special

KONGRESS-SPECIAL | Veckotidningen Internationalen har kommit ut med en digital specialupplaga efter den gångna helgens kongress för Vänsterpartiet.
I detta särtryck har vi samlat ett urval av artiklar som publicerats i Internationalen veckorna kring kongressen som vi tycker är viktiga att läsa och diskutera för alla som vill bygga en stark och bred vänsterrörelse. Här finns artiklar om motioner som antogs på kongressen – och sådana som inte togs upp, liksom rapporter, kommentarer och analyser från de tre digitala kongressdagarna.