Korståg mot biblioteken i USA

Från Maine till Arizona och Idaho har mer än 120 lagförslag lämnats in till delstatliga lagstiftande församlingar, som antingen skulle skära i de offentliga bibliotekens budgetar eller förbjuda vissa böcker eller kategorier av böcker – och på så sätt äventyra viktig läskunnighet, barnens utbildning och tjänster för äldre medborgare.

ETC och vi (och döden)

I begynnelsen var Ordet, och ordet var ETC, och ETC var gud. Det var inte bara ett ord.
Utan två. I ett. Och tre bokstäver. Helt omöjligt, men sant. Nu 100% mer gud på mindre
än halva tiden! Bara en sån sak. Den låg där. Tjock. Och spännande. Och snygg. Och tuff. Men det var länge sedan.