Är ”fred i vår tid” bara hyckleri?

En militaristisk favoritmyt handlar om ”appeasement”. Storbritanniens konservative premiärminister Neville Chamberlain har här fått stå som förnedrande symbol för eftergiftspolitiken gentemot Hitler. Med sitt papper om Peace in our time 1938 framstod Chamberlain som en lättlurad internat­gosse.
Budskapet – in i vår egen tid – har varit: Om västmakterna hade svarat Hitlers hunger med kallt stål tidigare kunde världskriget ha undvikits.

Atombomb mot Hiroshima och Nagasaki

Den 6 augusti 1945 flyger ett amerikanskt bombplan med namnet Enola Munter mot den japanska staden Hiroshima. Med sig har de en bomb som kallas Lill-pojken. Det är en ny sorts bomb, med en sprängladdning av uran. USAs militära och politiska ledning vill gärna testa sin nya bomb innan kriget är slut.

Våga vara socialister, Vänsterpartiet!

Den 28 juli inföll Earth offshoot day, dagen på året då vi har förbrukat jordens förnybara resurser, något som sker tidigare och tidigare för varje år. För Sveriges del inföll den redan i april. Värmeböljor och skogsbränder har de senaste veckorna rasat i Europa. Klimatförändringarnas effekter blir mer och mer synliga och svåra att avfärda – även för den mest inbitna konspirationsteoretikern. Att vi tömmer våra resurser likaså. Ändå händer förvånansvärt lite.

Det brinner!

Vad gör vi – när en helvetesmaskin av fossil- och finanskapitalism fjättrar oss alla?

Socialdemokratins moraliska kollaps

Utrikesminister Ann Linde har lämnat över ett ”Letter of Intent” till NATO-ledningen. En avsiktsförklaring alltså. Det handlar om vad Sveriges regering vill med NATO-medlemskapet. Sverige är nämligen nu accepterat som ”ansökarland”. När det gäller kärnvapenhanteringen vill den svenska regeringen uppenbarligen understryka att NATO inte riskerar några problem.

Vart går Vänsterpartiet?

Många medlemmar i Socialistisk Politik är också medlemmar i Vänsterpartiet och ska för första gången delta i V:s valkampanj. Men vart är partiet på väg? Det frågar sig Anders Karlsson.

NATO och blodbadet vid Melilla

En av punkterna vid NATO:s toppmöte i Madrid i slutet av juni handlade om att bekämpa migration på militär nivå. De styrande i krigsalliansens medlemsländer – som etablissemanget i Sverige ansökt om medlemskap i – ser mänsklig migration över Medelhavet som en fara, som en form av krig­föring och som ska besvaras med militära medel.

Dolkstöt mot pilotfacket

Strejken handlar inte om löner. Den handlar om att fyra av tio piloter sades upp under pandemin. I ett avtal lovades de återanställning. Istället hänvisas de nu till bemanningsföretag. Vi känner igen mönstret alltför väl.

Hyresrättsaktivister uteslutna

För en dryg månad sedan berättade Internationalen om att hyresrättsaktivisterna Mahasti Hashemieh och Britta Brus i Göteborg blivit suspenderade av Hyresgästföreningens regionstyrelse. Nu har de båda uteslutits ur föreningen med omedelbar verkan.

Sista svala sommaren

Är det så här det ser ut – med krig, försörjningskollapser och politisk desperation – när en världsordning går sönder och produktionssätt brister? Alltså när ”produktivkrafternas” tryck på ”produktionsförhållandena”, som det kallas i marxismen, får hela det ekonomiska och politiska systemet att rämna?