Klimatkamp i elfte timmen

KULTUR | Det är nu över 30 år sedan FN:s konferens i Rio riktade strålkastarljuset mot den globala uppvärmningen, att det med nödvändighet behövde genomföras kraftfulla åtgärder för att reducera utsläppen av växthusgaser. Men utvecklingen har gått i motsatt riktning när utsläppen sedan dess istället ökat med 45 procent. Mot bakgrund av det är antologin Vänsterns svar på klimatkrisen – med Jens Holm och Jonas Sjöstedt som redaktörer – ett väsentligt boksläpp, utifrån målet att såväl höja kunskaps- som mobiliseringsnivån.

Svensk historia utan rörelse

KULTURKRÖNIKAN | Jag har haft lite svårt att ta mej igenom TV-serien om svensk historia. En fyndig kollega gav en ledtråd till varför när han spetsigt skrev:  ”Tänk att så mycket av Sveriges historia utspelade sig på Skansen”. Men avsnittet om 1800-talet och det demokratiska genombrottet har jag sett. Det väckte lite kluvna känslor, för att uttrycka det milt.

Wayne Kramer 1948 – 2024

KULTUR | En av förra seklets mest betydelsefulla rockmusiker är borta. Wayne Kramer har, 76 år gammal, dragit sitt sista riff. Inget som hamnade på löpsedlarna men som den ene av gitarristerna i Detroitgruppen MC5 var han med och skapade musikhistoria när bandet banade vägen för både punk och hårdrock under några intensiva och upproriska år runt det mytomspunna 1968.

Leninkultens ursprung och utveckling

Det är nu 100 år sedan Lenin dog den 21 januari 1924. I samband med detta sjösatte den sovjetiska regimen en personkult av den bortgångne kommunistledaren som skulle ta sig närmast religiösa proportioner. Per Leander berättar om Leninkultens ursprung och utveckling, samt betydelse i maktkampen efter Lenins död.

Över 100 år av kamp och lidande

Ingmar Karlsson är en pensionerad diplomat som via stationeringar på svenska ambassader upplevt mycket av vår värld. En global förståelse har också utgjort ett basfundament för en rad av honom författade böcker, som exempelvis De små folkens historia (2020) och Den nya världsordningen (2022). Med Folket som inte fick finnas – Palestiniernas historia försöker han ta ett mer allomfattande grepp runt en av vår tids allra värsta orättvisor.

Jan Hammarlund – En musikalisk valp

Det är omöjligt att ge hans bok En musikalisk valp full rättvisa i en enda recension eftersom den är fullsprängd av historier om möten med människor i Sverige och internationellt och ständigt nya kulturprojekt, sånger och samarbeten. Som ett fantastiskt kaleidoskop sprider texten ut sig runt vissa teman, snarare än i tidsordning. Han är trubadur och sångare, skådespelare och fredsaktivist, Pride-organisatör och operaskolestudent för att bara nämna några roller.

Mästaren Maria Gripe

Med en allvarlig sinnlighet kunde hon skriva fram barnets filosofiska universum. Hon förstod och begripliggjorde de enorma rymder som finns i ett barns tankevärld. Hennes fingertoppskänsla för det vardagsmystiska – det hemliga, det som vi ibland bara kan skymta i ögonvrån – var djupgående. I år skulle Maria Gripe ha fyllt hundra år. Det är sexton år sedan hon lämnade jordelivet. Men hennes böcker lyser fortfarande med en obändig livskraft.

Till höger om verkligheten

Christopher Guilluys De degraderade börjar bra. Berättelsen om globaliseringens följder är full av skarpa iakttagelser. Underrubriken – De folkliga klassernas överlevnadsinstinkt – säger mera om författarens världsbild än om huvudrollsinnehavarna, men boken är ändå värd att läsa. Den är vass så länge den håller sig till det som mainstreammedia inte tar upp: arbetarklassens förluster i senindustrialismen.

Uppkäftiga fredskvinnor i Umeå

Vi lever i en tid då krig är ledordet. Få är rösterna som talar om fred. Men det finns undantag. Ett sådant är det nystartade nätverket Lysistrate i Umeå. Med banderoller, gatuteater och ett drama från antiken vill de höja en annan röst. En röst som säger att krig inte är enda vägen framåt. Att nedrustning är möjlig. Att fred är ett ord med kraft att förändra världen.